top of page
Cultuuranalyse

Elke transformatie impliceert werken in de ruimte tussen "waar we vandaag zijn" en "waar we morgen willen zijn". Dit geldt voor ieder van ons als persoon op dezelfde manier als voor een groep, een team, een organisatie.  

Cultuuranalyse wordt uitgevoerd met behulp van kwantitatieve technieken (wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten) en  kwalitatief (interviews en observatie).

De specificiteit van uw Talent-adviseur is het samenbrengen van aspecten die verband houden met talent- en prestatiemanagement, die verband houden met toewijding en die met betrekking tot waarden, in het werk van analyse en relativering.  

 

Het resultaat levert de organisatie een pool aan informatie op:

  • een inventaris (vandaag)

  • een richting om te nemen (morgen)

  • een set van concrete voorstellen gericht op het realiseren van de gewenste cultuur, waarbij de aspecten talent & performance, commitment en waarden worden gecombineerd

​​

De keuze van tools - vragenlijsten, soorten interviews, ... - gebeurt op basis van een "intake" gesprek met de projectaanvrager waarin de noden en strategische vraagstukken van de organisatie worden onderzocht. 

traditional-indian-holi-colours-powder-decoration-with-paints.jpg
bottom of page