top of page

Module 1
Verkenningsgesprek

Deze module, die overeenkomt met de voorbereidende fase, bevat een verkennend gesprek, waarna aanbevelingen worden geformuleerd. Deze eerste benadering is vrijblijvend, u hoeft ons alleen maar een afspraak te vragen. Ten slotte kan het managementteam onze tools en aanpak testen alvorens aan het "Trajet Spirale" te beginnen (module 2).

latte-coffee-cup.jpg
bottom of page