top of page

"Ik ken & waardeer mezelf"
Een mini-zelfkenniscoaching voor de jongeren

Zelfvertrouwen

Studiekeuze & professionele oriëntatie

young-friends-park.jpg

Het programma “Ik ken & waardeer mezelf” is een ontdekkingsreis voor jongeren van 16 tot 22 jaar (ongeveer) die nieuwsgierig zijn naar zichzelf en de anderen. Die een oppeppertje nodig hebben om zich zelfverzekerder te voelen. Die een studie- en carrièrerichting willen kiezen die écht bij hen past. Of die moeite hebben met zichzelf en anderen. Die even de draad kwijt zijn. 

Het doel op individueel niveau is het zelfvertrouwen van elk jong meisje of jongen op te krikken door hun kernwaarden en essentiële krachten te leren kennen en (nieuwe) manieren vinden om deze toe te passen in hun dagelijkse leven. En daarom ook interesse te tonen in de waarden en krachten van anderen, klasgenoten, vrienden, ouders, enz.  

Het werken rond waarden en essentiële krachten is verankerd in de positieve psychologie, een stroom die het perspectief van welzijn, veerkracht, vervulling, zelfontplooiing en zingeving inneemt.  

Collectief is het de ambitie om het niveau van sociale en emotionele vaardigheden van de jongeren te verhogen. Daardoor wordt hun oriëntatiekeuze naar hogere studies of een beroep vergemakkelijkt en vooral afgestemd op hun talenten en ambities.  

Het programma  - een "light" coaching met een leuke en interactieve benadering - is beschikbaar voor scholen, jeugdverenigingen en op individuele aanvraag. Het kan in een groep (bijvoorbeeld de klas, het sportteam, enz.) of individueel.

"Ik ken & waardeer mezelf" werd geboren uit de waarneming dat het absoluut noodzakelijk is om meer ruimte te maken voor de ontwikkeling van emotionele en sociale intelligentie in schoolprogramma's die grotendeels gericht zijn op zuivere kennis, en ter ondersteuning van ouders die vaak de tijd of de noodzakelijke perspectief op hun tieners niet hebben.

In de Verenigde Staten, waar SEL (Social & Emotional Learning) al twintig jaar op grote schaal wordt toegepast, zien we een significante toename van pro-sociaal gedrag, een positievere houding ten opzichte van zichzelf en anderen, een significante afname van stress en depressie (resulterend in verminderde afhankelijkheid van alcohol en drugs), en een positievere kijk op school en hun eigen toekomstperspectieven.

Onze jonge mensen verdienen meer aandacht, dat hun unieke persoonlijkheid en talenten worden erkend, niet alleen om hen te helpen hun weg en hun identiteit te vinden in een steeds complexere wereld, maar ook om de leiders, managers, teamleden en ondernemers van morgen te ontwikkelen. 

Zowel individueel als in groep, is deze mini-coaching opgebouwd in drie sessies die gebaseerd zijn op de principes van het waarderend onderzoek:

  • het ontdekken van de essentiële krachten en kernwaarden, en van het eigen "profiel",

  • de exploratie van wat het betekent in zijn/haar leven, op school, met vrienden, in het gezin, op het werk; we bekijken het verleden, het heden en - vooral - de toekomst. Door te "dromen", bouwen wij een positief beeld op van onze toekomst waarnaar wij willen streven. 

  • het actieplan en de keuzes, gebaseerd op de ontdekkingen en verkenningen: wat wil ik van nu af aan met deze nieuwe informatie doen? 

Deze gefaseerde aanpak stelt de jongere in staat zich deze nieuwe visie op zichzelf geleidelijk (maar ook weer niet te langzaam) toe te eigenen, deze te verankeren in zijn/haar intrinsieke motivatie, te verdiepen door oefeningen tussen de sessies door, en dit alles in een veilig en waarderend klimaat.

Moeilijkheden worden ook besproken, maar vanuit het oogpunt van de hulpbronnen om ze beter aan te pakken. Dit zijn de ingrediënten voor een blijvende impact. 

In een groep, met een klas bijvoorbeeld, voegt de "workshop"-modus een dimensie toe van speelse, levendige interactiviteit en een goede training in luister- en coöperatievaardigheden.  

Ben je een student(e), een ouder, een leerkracht?

Neem contact voor een informatief gesprek

blue-detail-spiral-with-many-sheasells.jpg

Ontdekking

green-plant-pattern-nature-background.jpg

Exploratie

white-wooden-table-with-eyeglasses-pen-decorative-plants-and-chalkboard-written-with-2021-

Actieplan

young-students-campus-helps-friend-catching-up-and-learning.jpg

De werkgroepen van het World Economic Forum hebben de vaardigheden bepaalt die in de komende decennia het meest cruciaal zullen zijn, waaronder: actief leren, creativiteit en innovatie. Dit zijn vaardigheden die nauw samenhangen met zelfvertrouwen en samenwerking. 

Zelfkennis is hierdoor een (inter)persoonlijke rijkdom die we onze jongeren moeten aanbieden. Door dit te doen, geven we hen de sleutels om aanjagers van positieve verandering te zijn in hun leven, in hun relaties, op het werk en in de samenleving.

"Je tijd is beperkt, verspil hem niet met een bestaan dat niet van jou is. Laat het lawaai van buiten je innerlijke stem niet onderdrukken. Durf je hart en je intuïtie te volgen. Beiden weten wat je echt wilt zijn. De rest is bijzaak."
Steve Jobs

bottom of page